Ιατρικό Παν. Σόφιας: Εισαγωγικές εξετάσεις

  • 11 Σεπτεμβρίου 2021

Ημερομηνίες εγγραφών και online εξετάσεις σε Βιολογία & Χημεία:

 

14 April 2022 – Αγγλικά – εγγραφές μέχρι 06 April 2022

12 May 2022 – Αγγλικά  – εγγραφές μέχρι 04 May 2022

23 June 2022 – Αγγλικά  και Βουλγαρικά – εγγραφές μέχρι 15 June 2022

14 July 2022 – Αγγλικά  – εγγραφές μέχρι 06 July 2022

31 August 2022 – Αγγλικά  και Βουλγαρικά – εγγραφές μέχρι 23 August 2022

08 September 2022 –Αγγλικά  – εγγραφές μέχρι 31 August 2022

 

Σημειώνεται ότι μόνο όσοι έχουν εγγραφεί δικαιούνται να δώσουν εξετάσεις. Η εγγραφή γίνεται online στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

EVENT INFO :

  • Start Date:11 Σεπτεμβρίου 2021
  • End Date:11 Σεπτεμβρίου 2021
  • Website:https://mu-sofia.bg/en/