Αίτηση

Η education agencies αξιολογεί τις αιτήσεις διεθνών αιτούντων φοιτητών για 12 πανεπιστήμια της Βουλγαρίας. Αξιολογούμε τα πιστοποιητικά σας και σας δείχνουμε τον δρόμο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Σημείωση: Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή μέχρι τις 20 - 8 - 2022

Επισυνάψτε τα 5 απαραίτητα έγγραφα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, στην συνέχεια θα ανακατευθυνθείτε ώστε να πληρώσετε την αίτηση και το educationagencies.com θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας!

Συμπληρώστε την φόρμα χρησιμοποιώντας μόνο λατινικούς χαρακτήρες.

Επισυνάψτε τα έγγραφά σας

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί για την educationagencies.com  θέμα μείζονος σημασίας.

Σας ενημερώνουμε για την πολιτική της εταιρείας μας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται η εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση ή e-mail κ.α.) γίνεται οικειοθελώς από τον ενδιαφερόμενο.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της αίτησής σας και στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και όπως ορίζεται από τον GDPR τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρεται στη συλλογή ή την αποθήκευση ή τη συσχέτιση ή τη διαγραφή ή την καταστροφή αυτών. Η συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται πάντοτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η συλλογή δεδομένων από τρίτους είναι  ανεκτή μόνον εφόσον κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει δώσει τη συγκατάθεση του.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο. Το αρμόδιο τμήμα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζει προθεσμίες για τη διαγραφή τους ή για την περιοδική επανεξέτασή τους.

Έχετε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε ή να λάβετε αντίγραφα από τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Ακόμη έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων ή να ζητήσετε την διαγραφή ή και την παύση της επεξεργασίας τους.

Ένα έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία ή την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Γιατί να επιλέξετε την educationagencies.com;  

Κατανοούμε ότι η μετεγκατάσταση σε μια νέα χώρα μπορεί να είναι αγχωτική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης μαθητών, όπως συμβουλές για τις απαιτήσεις της αγγλικής γλώσσας. Τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας απαιτούν να πληροίτε τις απαιτήσεις της αγγλικής γλώσσας καθώς και τα ακαδημαϊκά πρότυπα. Οι απαιτήσεις στην αγγλική γλώσσα μπορεί να διαφέρουν μεταξύ προγράμματος σπουδών και επιπέδου. Το γραφείο μας μπορεί να σας δώσει σημαντικές συμβουλές σχετικά με τις απαιτήσεις στην αγγλική γλώσσα που θα χρειαστείτε για να πληροίτε και σας υποστηρίζουμε μέσω της διαδικασίας ικανοποίησης αυτών των απαιτήσεων. 

Μεταφράσεις και νομιμοποίηση εγγράφων 

Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για να σπουδάσετε στη Βουλγαρία και θα σας παρέχουμε πλήρεις συμβουλές και βοήθεια καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,  π.χ. μεταφράσεις και νομιμοποίηση εγγράφων. Ενημέρωση και συμβουλές πριν από την αναχώρηση κτλ. H education agencies θα σας στηρίξει ακόμη και πριν φτάσετε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι είστε προετοιμασμένοι ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά για να σπουδάσετε στη Βουλγαρία. Προσφέρουμε συμβουλές πριν από την αναχώρηση για να σας βοηθήσουμε με τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με τη ζωή και τις σπουδές στη Βουλγαρία μπορούν να απαντηθούν πριν φτάσετε. Και έχουμε πληθώρα πληροφοριών ειδικά προσαρμοσμένων για διεθνείς φοιτητές. 

 Βοήθεια και υποστήριξη κατά την άφιξη 

Από τη στιγμή που φτάνετε στη Σόφια, προσφέρουμε εκτενή υποστήριξη. Έχουμε προσωπική εμπειρία στο να ζούμε στο εξωτερικό, ώστε να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι μερικές από τις προκλήσεις και τις ερωτήσεις που αντιμετωπίζετε.

 Υπηρεσίες Διαχείρισης Φοιτητών 

Η εταιρεία μας κατανοεί ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιες προκλήσεις κατά την παραμονή σας σε μια νέα χώρα. Επομένως, σας βοηθάμε σε όλη σας την σταδιοδρομία.