Ειδικότητες

Γλώσσα σπουδών
Γλώσσα σπουδών
Πτυχία
Πτυχία

Πανεπιστήμιο Trakia

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 9

Πανεπιστήμιο εξόρυξης και γεωλογίας

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 3

Πανεπιστήμιο Δασοκομίας Σόφιας

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 6

Νέο βουλγαρικό πανεπιστήμιο Σόφια

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 31

Πανεπιστήμιο αρχιτεκτονικής πολιτικού μηχανικού και γεωδαισίας

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 5

Εθνική αθλητική ακαδημία Vasil Levski

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 3

Τεχνικό πανεπιστήμιο της Σόφιας

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 13

Πανεπιστήμιο εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 8

Ιατρικό πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 6

Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 16

Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 6

Ναυτική Ακαδημία ”N.I.Vaptsarov” Varna

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (ΙΠΣ) έχει μια μοναδική θέση στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα…

Ειδικότητες: 4